Praktijkgegevens

Afspraak maken


  Maak direct een afspraak in de agenda van uw huisarts via ons afsprakenformulier
    Let op: U maakt standaard een afspraak van 10 minuten. Wilt u meer dan 1 klacht bespreken? Plan dan een dubbelconsult in (20 minuten) 
     Direct een afspraak maken
     
     Maak direct een afspraak in de agenda van uw huisarts via MijnGezondheid.net
     Ga direct naar MijnGezondheid.net 
     Nog geen account? Meld u hier aan!
     Meer informatie
     
  Maak telefonisch een afspraak voor het spreekuur
    (076) 565 23 31
     
  Maak een afspraak voor het terugbelspreekuur
    (076) 565 23 31
     


Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak zodat we eventueel meer tijd kunnen inplannen.


Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.


Wrattenspreekuur
In de praktijk is altijd vloeibaar stikstof aanwezig. Hiermee kunt u wratten en sommige andere huidafwijkingen laten behandelen. U dient hiervoor een afspraak te maken bij de assistente.


Assistentenspreekuur
Bij de assistentes van onze praktijk kunt u terecht voor:
  het maken van een afspraak
  eenvoudige medische adviezen.
  eenvoudig medisch onderzoek
  urine onderzoek, bloeddruk meten, oren uitspuiten, wratten aanstippen, wonden verbinden en uitstrijkjes maken.


Verhindering
Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Om het aantal niet-nagekomen afspraken te verminderen, is er een ‘wegblijf-tarief’. Als wij met u een afspraak hebben gemaakt dan rekenen we op uw komst. Mocht u verhinderd zijn, wilt u de afspraak dan 24 uur van tevoren afzeggen? Is de afspraak niet tijdig afgezegd (ongeacht de reden), of verschijnt u zonder bericht niet op de afspraak, dan brengen wij het consult bij u in rekening. U krijgt dan van ons een nota thuis gestuurd.

Het wegblijftarief is vastgesteld op € 15,- voor een consult en € 25,- voor een dubbel consult. Consulten bij onze praktijkondersteuner somatiek zijn vaak enkel en bij de praktijkondersteuner GGZ zijn het altijd dubbel consulten. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.
Meer tijdMeer tijd

Praktijktijden
De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. 


Spreekuur
Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. U moet altijd vooraf een afspraak maken. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Het is niet verplicht om uw reden aan de assistente te zeggen.


Terugbelspreekuur
Dit betekent dat u door uw arts teruggebeld zult worden om uitslagen van onderzoeken of een korte vraag te bespreken. Als u een uitslag van onderzoek dat bij u verricht is, wilt opvragen of een korte vraag wilt stellen aan uw arts, meldt u dit aan de assistente (mondeling, telefonisch of per email). Zij zal u een aantal vragen stellen zodat duidelijk is wat u met uw arts wilt bespreken. Zij zal uw telefoonnummer, waarop u te bereiken bent, controleren waarna zij u zal aangeven op welke dag u teruggebeld zult worden door uw arts. Indien uw arts na tweemaal bellen geen gehoor krijgt worden verdere pogingen gestaakt en verzoeken wij u de volgende dag opnieuw contact op te nemen met de assistente.
Het Huisartsenteam Mathenessestraat Waarneming
Spoed (076) 565 23 31 Praktijk (076) 565 23 31
Adres Mathenessestraat 61
4834 EA Breda
Kaart
Huisarts(en) P. van Hellenberg Hubar
M. Polman
G. Kooijman